Pravidla seriálu Efisan Skiroll Classics 2021

 • Název seriálu je Eifsan Skiroll Classics
 • V seriálu se závodí v kategoriích jednotlivců a týmů. Stejně jako již od roku 2015, závodníci nemusí absolvovat všechny závody série.
 • Kategorie na všech závodech seriálu jsou: 
 1. muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány) - jedou o žlutý dres Efisan (5)
 2. ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veteránky) - jedou o žlutý dres Efisan (3)
 3. junioři do 23 let (ročník 1998 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční společnost (3)
 4. juniorky do 23 let (ročník 1998 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční společnost (3)
 5. veteráni nad 50 let (ročník 1971 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára (3)
 6. veteránky nad 50 let (ročník 1971 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára (3)
 • Závodů se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za svůj zdravotní stav.
 • Všichni závodníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu.
 • Závodník musí projet celou trať včetně kontrolních bodů.
 • Povinná je ochranná přilba a brýle.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidlo fair play.
 • Závodníci musejí jet se všemi druhy identifikace, které jim pořadatel přidělí (číslo, čip, gps).
 • Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka.
 • Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • Každý závodník je povinnen jet na přidělených společných kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.
 • Pokud jede závodních na svých lyžích, musí být řádně označeny na kolečkách pořadatelem.
 • Používají se pouze černá gumová kolečka o průměru 7 - 8cm s označením 2 nebo 3, někdy jako M - medium nebo S - slow, (kolečka s číslem 1 nebo F - fast jsou zakázaná!!!). Zároveň platí, že alespoň na jednom kolečku každé lyže musí být aretace!!!
 • Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli!!! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!!!
 • Závodník má právo během závodu vyměnit poškozené vybavení (lyži nebo hůlku), načež musí po konci závodu neprodleně prokázat u pořadatele poškození, kvůli kterému došlo k výměně.
 • Přihlášení na jednotlivé závody vždy u pořadatele (více informací na stránkách jednotlivých závodů).
 • Protesty se podávají u ředitele závodu nejpoději 15 min po vyvěšení oficiální výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu.
 • Stížnost na jednotlivé pořadatele či přímo ředitele závodu nebo ředitele seriálu, podmět k úpravě nebo porušení pravidel, je možné podat pouze písemně na adresu info@silvinimadshusteam.com, načež rozhodne grémium pořadatelů seriálů většinovým hlasováním (jednotlivý ředitelé závodů - 8 osob) o daném výsledku formou per rollam a bude tazatele informovat do 10 dnů od přijetí podnětu.
 • Pravidla týmové soutěže 2021 a bodování týmů najdete v sekci TÝMY
 

Bodování Efisan Skiroll Classics 2021

 • Do celkového pořadí se započítávají body ze všech absolvovaných závodů.
 • Pořadí se určuje součtem dosažených bodů na všech absolvovaných závodech.
 • Boduje vždy prvních 50 závodníků v kategorii (muži, ženy, junioři a juniorky do 23 let, veteráni a veteránky nad 50 let), pouze na Ještědu boduje v hlavní kategorii mužů prvních 100 závodníků, první závodník má vždy 200 bodů.
 • Poslední závod (finále na 50 km) má dvojnásobný počet bodů = vítěz bere 400 bodů.
 • Podmínkou pro připsání bodů je dosažení času maximálně o 50% horšího než vítěz dané kategorie.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí nejlepší výsledek z jednotlivých závodů.
 • Po posledním závodu (finále) proběhne vyhlášení celkových výsledků série, rozdělení cen a prize money. Cenu a prize money obdrží pouze přítomní závodníci na vyhlášení.
 • Pro zařazení závodníka do celkového pořadí seriálu stačí absolvovat alespoň jeden ze závodů Efisan Skiroll Classics.
 • Do seriálu se započítávají i body ze závodů Skiroll CUP (boduje vždy prvních 15 v kategorii), maximální počet bodů, které budou jednotlivci připočteny je 50 bodů. Do týmové soutěže se tyto body nezapočítávají. Systém bodování je uveden v bodování Skiroll CUP 2021 (níže).

Tabulka bodů do seriálu Efisan Skiroll Classics dle jednotlivých kategorií (body na Ještědu a finální závod jsou uvedeny v následujících tabulkách):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 200 11. 120 21. 70 31. 20 41. 10
2. 180 12. 115 22. 65 32. 19 42. 9
3. 170 13. 110 23. 60 33. 18 43. 8
4. 160 14. 105 24. 55 34. 17 44. 7
5. 150 15. 100 25. 50 35. 16 45. 6
6. 145 16. 95 26. 45 36. 15 46. 5
7. 140 17. 90 27. 40 37. 14 47. 4
8. 135 18. 85 28. 35 38. 13 48. 3
9. 130 19. 80 29. 30 39. 12 49. 2
10. 125 20. 75 30. 25 40. 11 50. 1
 

Pouze závod na Ještěd v kategorii muži:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 200 11. 130 21. 80 31. 70 41. 59
2. 190 12. 125 22. 79 32. 69 42. 58
3. 180 13. 120 23. 78 33. 68 43. 57
4. 170 14. 115 24. 77 34. 67 44. 56
5. 160 15. 110 25. 76 35. 65 45. 55
6. 155 16. 105 26. 75 36. 64 46. 54
7. 150 17. 100 27. 74 37. 63 47. 53
8. 145 18. 95 28. 73 38. 62 48. 52
9. 140 19. 90 29. 72 39. 61 49. 51
10. 135 20. 85 30. 71 40. 60 50. 50
Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
51. 49 61. 40 71. 30 81. 20 91. 10
52. 48 62. 39 72. 29 82. 19 92. 9
53. 47 63. 38 73. 28 83. 18 93. 8
54. 46 64. 37 74. 27 84. 17 94. 7
55. 45 65. 36 75. 26 85. 16 95. 6
56. 44 66. 35 76. 25 86. 15 96. 5
57. 43 67. 34 77. 24 87. 14 97. 4
58. 42 68. 33 78. 23 88. 13 98. 3
59. 41 69. 32 79. 22 89. 12 99. 2
60. 125 70. 31 80. 21 90. 11 100. 1

Finální závod na 50km všechny kategorie:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 400 11. 290 21. 190 31. 95 41. 45
2. 380 12. 280 22. 180 32. 90 42. 40
3. 370 13. 270 23. 170 33. 85 43. 35
4. 360 14. 260 24. 160 34. 80 44. 30
5. 350 15. 250 25. 150 35. 75 45. 25
6. 340 16. 240 26. 140 36. 70 46. 20
7. 330 17. 230 27. 130 37. 65 47. 15
8. 320 18. 220 28. 120 38. 60 48. 10
9. 310 19. 210 29. 110 39. 55 49. 5
10. 300 20. 200 30. 100 40. 50 50. 1
 • Price money v seriálu Efisan Skiroll Classics v hodnotě 60.000 Kč budou rozděleny dle následujícího klíče:
 1. muži celkově - 5.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 500 Kč
 2. ženy celkově - 5.000 + 3.000 + 2.000 Kč
 3. junioři do 23 let - 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 4. juniorky do 23 let - 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 5. veteráni nad 50 let - 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 6. veteránky nad 50 let - 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 7. týmová soutěž - 5.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 500 Kč

Pravidla závodů Skiroll CUP 2021

 • závody jsou součástí seriálu Eifsan Skiroll Classics
 • závodí se v kategoriích jednotlivců, na počtu odjetých závodů nezáleží.
 • Kategorie na všech závodech Skiroll CUP jsou: 
 1. muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány)
 2. ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veteránky)
 3. junioři do 23 let (ročník 1998 a mladší)
 4. juniorky do 23 let (ročník 1998 a mladší)
 5. veteráni nad 50 let (ročník 1971 a starší)
 6. veteránky nad 50 let (ročník 1971 a starší)
 • Závodů se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za svůj zdravotní stav.
 • Všichni závodníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu.
 • Závodník musí projet celou trať včetně kontrolních bodů.
 • Povinná je ochranná přilba a brýle.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidlo fair play.
 • Závodníci musejí jet se všemi druhy identifikace, které jim pořadatel přidělí (číslo, čip, gps).
 • závody se jedou předem určenou technikou (klasika / bruslení), jejíž porušení (bruslení při klasickém závodě, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka.
 • Délka holí  u klasiky nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • Každý závodník je povinnen jet na přidělených společných kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.
 • Pokud jede závodních na svých lyžích, musí být řádně označeny na kolečkách pořadatelem.
 • Používají se pouze černá gumová kolečka o průměru 7 - 8cm s označením 2 nebo 3, někdy jako M (medium) nebo S (slow) (kolečka s číslem 1 nebo F (fast) jsou zakázaná!!!). Zároveň platí, že alespoň na jednom kolečku každé lyže musí být aretace!!!
 • Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli!!! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!!!
 • Závodník má právo během závodu vyměnit poškozené vybavení (lyži nebo hůlku), načež musí po konci závodu neprodleně prokázat u pořadatele poškození, kvůli kterému došlo k výměně.
 • Přihlášení na jednotlivé závody vždy u pořadatele (více informací na stránkách jednotlivých závodů).
 • Protesty se podávají u ředitele závodu nejpoději 15 min po vyvěšení oficielní výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu.
 • Stížnost na jednotlivé pořadatele či přímo ředitele závodu nebo ředitele seriálu, podmět k úpravě nebo porušení pravidel, je možné podat pouze písemně na adresu info@silvinimadshusteam.com, načež rozhodne grémium pořadatelů seriálů většinovým hlasováním (jednotlivý ředitelé závodů - 9 osob) o daném výsledku formou per rollam a bude tazatele informovat do 10 dnů od přijetí podnětu.
 

Bodování Skiroll CUP 2021

 • Do celkového pořadí pro seriál Efisan Skiroll Classics se započítávají body ze všech absolvovaných závodů, ale pouze do maximální výše 50 bodů pro jednoho závodníka. (je jedno, zda závodník vyhraje pro dosažení plného počtu jeden závod = 50 bodů, nebo bude třeba 50x na 15. místě se ziskem 1 bodu)
 • Boduje vždy prvních 15 závodníků v kategorii (muži, ženy, junioři a juniorky do 23 let, veteráni a veteránky nad 50 let).
 • Podmínkou pro připsání bodů je dosažení času maximálně o 50% horšího než vítěz dané kategorie.

Tabulka bodů ze závodů Skiroll CUP 2021:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 50 6. 10 11. 5
2. 40 7. 9 12. 4
3. 30 8. 8 13. 3
4. 20 9. 7 14. 2
5. 15 10. 6 15. 1

 

PŘÍKLAD POVOLENÝCH KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH A JEJICH KOLEČEK 2021

Swix - kolečka 2 a 3

Swenor - kolečka 2 a 3

Sporten - kolečka medium

Marwe - kolečka 2 a 3

SkiGo - kolečka originál SkiGo

Drlik - kolečka M

RollerSafe - kolečka originál RollerSafe

Eagle - kolečka originál Eagle

ProSki - kolečka 2 a 3

One Way - kolečka 2 a 3

Fischer - kolečka 2

RB - kolečka medium

/v seznamu nejsou uvedeny všechny kolečkové lyže na trhu, podle tohoto seznamu ale můžete porovnat svoje kolečkové lyže a zjistit, zda na svých můžete jet, zda nejsou rychlejší/

Sponzoři seriálu