Pravidla seriálu EDS Skiroll Classics 2024

 • Název seriálu je EDS Skiroll Classics
 • V seriálu se závodí v kategoriích jednotlivců a týmů. Stejně jako již od roku 2015, závodníci nemusí absolvovat všechny závody série.
 • Kategorie na všech závodech seriálu jsou děleny na ELITE a OPEN
   Kategorie ELITE
                           
 1. muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány) - jedou o žlutý dres EDS (5)
 2. ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veteránky) - jedou o žlutý dres EDS (3)
 3. junioři do 23 let (ročník 2000 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční společnost (3)
 4. juniorky do 23 let (ročník 2000 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční společnost (3)
 5. veteráni nad 50 let (ročník 1973 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára (3)
 6. veteránky nad 50 let (ročník 1973 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára (3)
 • do seriálu bodují pouze závodníci jedoucí v této kategorii ELITE
 • jede se na kolečkách číslo 3 nebo na přidělených lyžích pořadatelem - Swenor ALU Classics elite
 • Každý musí mít na závod připraveny svoje lyže, kdo jede na přidělených lyžích pořadatelem rozhodne pořadatel až 30 min před startem!!!
 • závodů se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za svůj zdravotní stav
 • všichni závodníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu
 • závodník musí projet celou trať včetně kontrolních bodů
 • povinná je ochranná přilba a brýle
 • závodníci jsou povinni dodržovat pravidlo fair play
 • závodníci musejí jet se všemi druhy identifikace, které jim pořadatel přidělí (číslo, čip, gps)
 • všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka
 • délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • každý závodník je povinnen jet na přidělených společných kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li, může se závodu zúčastnit v kategorii OPEN a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.
 • pokud jede závodních na svých lyžích, musí být řádně označeny na kolečkách pořadatelem.
 • používají se pouze černá gumová kolečka o průměru 7 - 8cm s označením 3, někdy jako S - slow, (kolečka s číslem 1, 2 nebo F, M - fast, medium jsou zakázaná!!!). Zároveň platí, že alespoň na jednom kolečku každé lyže musí být aretace!!!
 • kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli!!! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!!!
 • občerstvení během závodu lze pouze staticky ze země, je zakázano občerstvovat např. z kola apod.
 • závodník má právo během závodu vyměnit poškozené vybavení (lyži nebo hůlku), načež musí po konci závodu neprodleně prokázat u pořadatele poškození, kvůli kterému došlo k výměně
 • přihlášení na jednotlivé závody vždy u pořadatele (více informací na stránkách jednotlivých závodů)
 • protesty se podávají u ředitele závodu nejpoději 15 min po vyvěšení oficiální výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu
 • stížnost na jednotlivé pořadatele či přímo ředitele závodu nebo ředitele seriálu, podmět k úpravě nebo porušení pravidel, je možné podat pouze písemně na adresu info@edsilvini.com, načež rozhodne grémium pořadatelů seriálů většinovým hlasováním (jednotlivý ředitelé závodů - 7 osob) o daném výsledku formou per rollam a bude tazatele informovat do 10 dnů od přijetí podnětu.
 • pravidla týmové soutěže 2024 a bodování týmů najdete v sekci TÝMY
    Kategorie OPEN
 
 • v této kategorii se vyhlašují pouze první tři celkově u každého pohlaví (3 muži, 3 ženy)
 • jede se jakýchkoli lyžích bez omezení (jedno jaká kolečka, jedno zda mají reverzo)
 • zbylá pravidla o helmě, bezpečnosti apod. platí samozřejmě i pro tuto kategorii
 

Bodování EDS Skiroll Classics 2024

 • Do celkového pořadí se započítávají body ze všech absolvovaných závodů v kategorii ELITE.
 • Pořadí se určuje součtem dosažených bodů na všech absolvovaných závodech.
 • Boduje vždy prvních 50 závodníků v kategorii (muži, ženy, junioři a juniorky do 23 let, veteráni a veteránky nad 50 let), pouze na Lipnolopetu boduje v hlavní kategorii mužů prvních 100 závodníků, první závodník má vždy 200 bodů.
 • Poslední závod (Lipnoloppet na 55 km) má dvojnásobný počet bodů = vítěz bere 400 bodů.
 • Podmínkou pro připsání bodů je dosažení času maximálně o 50% horšího než vítěz dané kategorie.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí nejlepší výsledek z jednotlivých závodů.
 • Po posledním závodu (finále) proběhne vyhlášení celkových výsledků série, rozdělení cen a prize money. Cenu a prize money obdrží pouze přítomní závodníci na vyhlášení.
 • Pro zařazení závodníka do celkového pořadí seriálu stačí absolvovat alespoň jeden ze závodů EDS Skiroll Classics.
 • Do seriálu se započítávají i body ze závodů Skiroll CUP a kategorie OPEN (boduje vždy prvních 15 v kategorii), maximální počet bodů, které budou jednotlivci připočteny je 50 bodů. Body jsou započítávány pouze těm závodníkům, kteří absolvují alespoň jeden závod v kategorii ELITE. Do týmové soutěže se tyto body nezapočítávají. Systém bodování je uveden v bodování Skiroll CUP 2023 (níže).

Tabulka bodů do seriálu EDS Skiroll Classics dle jednotlivých kategorií (body na finální závod jsou uvedeny v následujících tabulkách):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 200 11. 120 21. 70 31. 20 41. 10
2. 180 12. 115 22. 65 32. 19 42. 9
3. 170 13. 110 23. 60 33. 18 43. 8
4. 160 14. 105 24. 55 34. 17 44. 7
5. 150 15. 100 25. 50 35. 16 45. 6
6. 145 16. 95 26. 45 36. 15 46. 5
7. 140 17. 90 27. 40 37. 14 47. 4
8. 135 18. 85 28. 35 38. 13 48. 3
9. 130 19. 80 29. 30 39. 12 49. 2
10. 125 20. 75 30. 25 40. 11 50. 1
 

Finálový závod Lipnolopet na 55 km všechny kategorie:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 400 11. 260 21. 160 31. 140 41. 118
2. 380 12. 250 22. 158 32. 138 42. 116
3. 360 13. 240 23. 156 33. 136 43. 114
4. 340 14. 230 24. 154 34. 134 44. 112
5. 320 15. 220 25. 152 35. 130 45. 110
6. 310 16. 210 26. 150 36. 128 46. 108
7. 300 17. 200 27. 148 37. 126 47. 106
8. 290 18. 190 28. 146 38. 124 48. 104
9. 280 19. 180 29. 144 39. 122 49. 102
10. 270 20. 170 30. 142 40. 120 50. 100
Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
51. 98 61. 78 71. 58 81. 38 91. 18
52. 96 62. 76 72. 56 82. 36 92. 16
53. 94 63. 74 73. 54 83. 34 93. 14
54. 92 64. 72 74. 52 84. 32 94. 12
55. 90 65. 70 75. 50 85. 30 95. 10
56. 88 66. 68 76. 48 86. 28 96. 8
57. 86 67. 66 77. 46 87. 26 97. 6
58. 84 68. 64 78. 44 88. 24 98. 4
59. 82 69. 62 79. 42 89. 22 99. 2
60. 80 70. 60 80. 40 90. 20 100. 1
 • Price money v seriálu EDS Skiroll Classics v hodnotě 20.000 Kč budou rozděleny dle následujícího klíče:
 1. muži celkově - 2.000 + 1.000 + 1.000 + 500 + 500 Kč
 2. ženy celkově - 1.000 + 1.000 + 1.000 Kč
 3. junioři do 23 let - 1.000 + 500 + 500 Kč
 4. juniorky do 23 let - 1.000 + 500 + 500 Kč
 5. veteráni nad 50 let - 1.000 + 500 + 500 Kč
 6. veteránky nad 50 let - 1.000 + 500 + 500 Kč
 7. týmová soutěž - 1.000 + 1.000 + 1.000 + 500 + 500 Kč

Pravidla závodů Skiroll CUP 2024

 • závody jsou součástí seriálu EDS Skiroll Classics
 • závodí se v kategoriích jednotlivců, na počtu odjetých závodů nezáleží
 • Kategorie na všech závodech Skiroll CUP jsou: 
 1. muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány)
 2. ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veteránky)
 3. junioři do 23 let (ročník 1999 a mladší)
 4. juniorky do 23 let (ročník 1999 a mladší)
 5. veteráni nad 50 let (ročník 1972 a starší)
 6. veteránky nad 50 let (ročník 1972 a starší)
 • Závodí se dle pravidel daného pořadatele
 • Pořadatel určuje, na kterých se jede lyžích
 • Pořadatel určuje, zde bude pouze kategorie OPEN, nebo zda chce i kategorii ELITE
 • Závodů se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za svůj zdravotní stav.
 • Všichni závodníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu.
 • Závodník musí projet celou trať včetně kontrolních bodů.
 • Povinná je ochranná přilba a brýle.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidlo fair play.
 • Závodníci musejí jet se všemi druhy identifikace, které jim pořadatel přidělí (číslo, čip, gps).
 • závody se jedou předem určenou technikou (klasika / bruslení), jejíž porušení (bruslení při klasickém závodě, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka.
 • Závodník má právo během závodu vyměnit poškozené vybavení (lyži nebo hůlku), načež musí po konci závodu neprodleně prokázat u pořadatele poškození, kvůli kterému došlo k výměně.
 • Přihlášení na jednotlivé závody vždy u pořadatele (více informací na stránkách jednotlivých závodů).
 

Bodování Skiroll CUP 2024

 • Do celkového pořadí pro seriál EDS Skiroll Classics se započítávají body ze všech absolvovaných závodů, ale pouze do maximální výše 50 bodů pro jednoho závodníka. (je jedno, zda závodník vyhraje pro dosažení plného počtu jeden závod = 50 bodů, nebo bude třeba 50x na 15. místě se ziskem 1 bodu)
 • Boduje vždy prvních 15 závodníků v kategorii (muži, ženy, junioři a juniorky do 23 let, veteráni a veteránky nad 50 let).
 • Podmínkou pro připsání bodů je dosažení času maximálně o 50% horšího než vítěz dané kategorie.

Tabulka bodů ze závodů Skiroll CUP 2024:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 50 6. 10 11. 5
2. 40 7. 9 12. 4
3. 30 8. 8 13. 3
4. 20 9. 7 14. 2
5. 15 10. 6 15. 1