Pravidla 2019

 • Název seriálu je Eifsan Skiroll Classics
 • V seriálu se závodí v kategoriích jednotlivců a týmů. Stejně jako již od roku 2015, závodníci nemusí absolvovat všechny závody série.
 • Kategorie na všech závodech seriálu jsou: 
 1. muži celkově (všichni mužského pohlaví od juniorů až po veterány) - jedou o žlutý dres Efisan (5)
 2. ženy celkově (všichni ženského pohlaví od juniorek až po veeránky) - jedou o žlutý dres Efisan (3)
 3. junioři do 23 let (ročník 1996 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční společnost (3)
 4. juniorky do 23 let (ročník 1996 a mladší) - jedou o růžový dres Raiffeisen Investiční společnost (3)
 5. veteráni nad 50 let (ročník 1969 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára (3)
 6. veteránky nad 50 let (ročník 1969 a starší) - jedou o zelený dres Skiservis Mára (3)
 • Závodů se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za svůj zdravotní stav.
 • Všichni závodníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu.
 • Závodník musí projet celou trať včetně kontrolních bodů.
 • Povinná je ochranná přilba a brýle.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidlo fair play.
 • Závodníci musejí jet se všemi druhy identifikace, které jim pořadatel přidělí (číslo, čip, gps).
 • Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka.
 • Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • Každý závodník je povinnen jet na přidělených společných kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.
 • Pokud jede závodních na svých lyžích, musí být řádně označeny na kolečkách pořadatelem.
 • Používají se pouze černá gumová kolečka o průměru 7 - 8cm s označením 2 nebo 3, někdy jako M (medium) nebo S (slow) (kolečka s číslem 1 nebo F (fast) jsou zakázaná!!!).
 • Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli!!! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!!!
 • Na každém závodě bude k dispozici v půjčovně 10 párů lyží pro ty, co nemají svoje vybavení v pořádku.
 • Závodník má právo během závodu vyměnit poškozené vybavení (lyži nebo hůlku), načež musí po konci závodu neprodleně prokázat u pořadatele poškození, kvůli kterému došlo k výměně.
 • V jednotlivých závodech budou uděleny price money v hodnotě 13.000 Kč dle následujícího klíče:
 1. muži celkově - 3.000 + 2.000 + 1.000 + 500 +500 Kč
 2. ženy celkově - 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 • Přihlášení na jednotlivé závody vždy u pořadatele (více informací na stránkách jednotlivých závodů).
 • Protesty se podávají u ředitele závodu nejpoději 15 min po vyvěšení oficielní výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu.
 • Stížnost na jednotlivé pořadatele či přímo ředitele závodu nebo ředitele seriálu, podmět k úpravě nebo porušení pravidel, je možné podat pouze písemně na adresu info@silvinimadshusteam.com, načež rozhodne grémium pořadatelů seriálů většinovým hlasováním (jednotlivý ředitelé závodů - 9 osob) o daném výsledku formou per rollam a bude tazatele informovat do 10 dnů od přijetí podnětu.
 • Pravidla týmové soutěže 2019 a bodování týmů najdete v sekci TÝMY
 

Bodování 2019

 • Do celkového pořadí se započítávají body ze všech absolvovaných závodů.
 • Pořadí se určuje součtem dosažených bodů na všech absolvovaných závodech.
 • Boduje vždy prvních 50 závodníků v kategorii (muži, ženy, junioři a juniorky do 23 let, veteráni a veteránky nad 50 let).
 • Podmínkou pro připsání bodů je dosažení času maximálně o 50% horšího než vítěz dané kategorie.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí nejlepší výsledek z jednotlivých závodů.
 • Podmínkou pro zařazení do celkového pořadí seriálu je účast na finálovém závodu - Skiroll cup Ještěd.
 • Po tomto závodu proběhne vyhlášení celkových výsledků série, rozdělení cen a prize money.
 • Tabulka bodů do seriálu dle jednotlivých kategorií:
 
Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 200 11. 120 21. 70 31. 20 41. 10
2. 180 12. 115 22. 65 32. 19 42. 9
3. 170 13. 110 23. 60 33. 18 43. 8
4. 160 14. 105 24. 55 34. 17 44. 7
5. 150 15. 100 25. 50 35. 16 45. 6
6. 145 16. 95 26. 45 36. 15 46. 5
7. 140 17. 90 27. 40 37. 14 47. 4
8. 135 18. 85 28. 35 38. 13 48. 3
9. 130 19. 80 29. 30 39. 12 49. 2
10. 125 20. 75 30. 25 40. 11 50. 1
 
 • Price money v seriálu Efisan Skiroll Classics v hodnotě 80.000 Kč budou rozděleny dle následujícího klíče:
 1. muži celkově - 10.000 + 5.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 2. ženy celkově - 10.000 + 5.000 + 3.000 Kč
 3. junioři do 23 let - 5.000 + 3.000 + 1.000 Kč
 4. juniorky do 23 let - 5.000 + 3.000 + 1.000 Kč
 5. veteráni nad 50 let - 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 6. veteránky nad 50 let - 3.000 + 2.000 + 1.000 Kč
 7. týmová soutěž - 5.000 + 3.000 + 1.500 + 1.000 + 500 Kč

PŘÍKLAD POVOLENÝCH KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH A JEJICH KOLEČEK 2019

Swix - kolečka 2 a 3

Swenor - kolečka 2 a 3

Sporten - kolečka medium

Marwe - kolečka 2 a 3

SkiGo - kolečka originál SkiGo

Drlik - kolečka M

RollerSafe - kolečka originál RollerSafe

Eagle - kolečka originál Eagle

ProSki - kolečka 2 a 3

One Way - kolečka 2 a 3

Fischer - kolečka 2

RB - kolečka medium

/v seznamu nejsou uvedeny všechny kolečkové lyže na trhu, podle tohoto seznamu ale můžete porovnat svoje kolečkové lyže a zjistit, zda na svých můžete jet, zda nejsou rychlejší/

Sponzoři seriálu