4. XCSport.cz Swenor team - 530 bodů

Název týmu: XCSPORT.cz SWENOR team

Sídlo týmu: Horní Heřmanice v Čechách

Ředitel týmu: Jaroslav Knápek

Web týmu: www.xcsport.cz/team

Fcb týmu: https://www.facebook.com/XCSPORT.cz/

Zapsaní závodníci pro Efisan Skiroll Classics 2022: Tereza Hujerová, Ladislav Knápek, Jan Roháček, Martin Valigura, Petr Gross, Gregor Jan,